Google, suni zekanın etik anlayışını ve topluma etkisini araştıracak

Posted on by Murat Tat


 

 
Her ne değin günümüzde toplum hayatında suni akıl izlerine belirgin bir şekilde rastlamasak da yapay zeka uzmanlarına kadar ilerleyen yıllarda suni zeka teknolojisi hayatımızın bir parçası haline gelecek ve suni akıl iş yükünün büyük bir kısmını üstlenecek. Emrindeki bu süreçte suni zekanın insanlığa katkı maddesi sunmanın yanında, insanların işini elinde alma örneğinde olduğu gibi toplumda derin etkiler yaratması zaruri olacak. Yapay zekanın toplumda yaratacağı etkileri ve sahip olacağı etiği keşfetmek isteyen Google’ın suni zeka birimi Deepmin ”Ahlak ve Toplum” ekibini kurdu.
 

Suni Zekanın Teftiş Aşağı Tutulması Amaçlanıyor  

Suni zekanın yalnızca yüksek etik standartlarına sahip olması durumunda insanlığa katkı maddesi sunabileceğini açıklayan DeepMind, teknoloji uzmanlarının ”çalışmalarının etiği ve sosyal etkileri için” mesuliyet almaları gerektiğine inanıyor. Hatırlayacağınız üzere Elon Musk ve Alibaba CEO’su Jack Ma gibi isimler suni zekanın insanlığa felaketler getirebileceğine dikkat çekmişti. Bu tehlikelerin farkında olan ve çoktan önlemini edinmek isteyen DeepMind, ”tüm yapay akıl uygulamalarının insan kontrolü altında kalması ve insanlığa avantaj sunması” için hareket edeceklerini belirtiyor.
 
DeepMind’da fiilen 8 karakter bir takım yapay zekanın topluma olan etkileri üstünde takriben 18 aydır incelemeler yürütüyordu. Etik ve Toplum ekibinde ise keza çalışan sayısı artacak hem de incelenen konuların kapsamı genişleyecek. Önümüzdeki yıl takriben 25 karakter bir takım haline gelmesi planlanan Etik ve Toplum ekibi; gizlilik, şeffaflık ve yargı, ekonomik etkiler, denetim ve hesap verebilirlik, yapay zekanın risklerini yönetme, suni zekanın ahlakı ve değerleri ile suni zekanın küresel sorunları çözme şeklini ele alacak.
 
Ayrıca Bkz.Facebook, Türkiye’de tercih çalışmalarına erken başladı 
Yan yapay zekanın teknoloji dünyasında getirdiği yeniliklerle birlikte toplumu nasıl şekillendireceğini de keşfetmek son derece manâlı. Bu anlamda, Etik ve Toplum ekibiyle manâlı bir rol üstlenen DeepMind, tüm teknoloji dünyasını benzer hamleler atmaya misafir etme ediyor. Daha önce de Yapay Zeka Etik Kurulu ve Topluma Işe Yaramak için Yapay Akıl Ortaklığı gibi oluşumlarla suni zekanın etkileri meselesini ele bölge DeepMind bu faaliyetleri ile suni akıl teknolojilerinin Google için ne değin kayda değer olduğunu gösteriyor. 

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.