İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına “Hayır!” dedi

Posted on by Murat Tat

Önümüzdeki yıl içerisinde ülkedeki beş nükleer santralin üçünü ve 2029 yılı itibariyle de geri kalan iki nükleer santrali kapatmayı öngören tasarıya İsviçreli vatandaşlar %55 oranla “Hayır” dedi. İsviçre’de nükleer santrallerinin kapatılması fikri Japonya’daki Fukuşima faciasından sonra alevlenmişti.

Hali hazırda ülkedeki ihtiyaç duyulan toplam enerjinin %40’ını nükleer santrallerden elde eden İsviçre, 2050 yılı itibariyle tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmek istiyor. İsviçre meclisindeki anti-nükleer gruplar bugün gerçekleşen referandumla birlikte nükleer santrallerin geleceğini belirleyip kesin bir kapatma tarihi atamak istemiş olsalar da halk buna karşı çıktı ve santrallerden mümkün olduğunca faydalanmayı daha uygun gördü. Böylece ülkedeki beş nükleer santral güvenlik koşulları sağlandığı sürece çalışmaya devam edecek.

Enerjide dışa bağımlılık istenmiyor

İsviçre halkının referandumda çoğunlukla “Hayır” demiş olmalarının nedeniyse enerjide dışa bağımlılık istenmemesi. Ülkedeki nükleer karşıtı gruplara rağmen İsviçre hükümeti tamamen yenilenebilir enerjiye yönelmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Dolayısıyla santrallerin bu kadar erken kapatılması İsviçre’yi komşu ülkelerden enerji satın almaya yönlendirebilirdi; ancak İsviçreli halk bugün %55 oranında “Hayır!” diyerek bu duruma karşı çıkmış oldu.

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.